Zmiana dyrektywy 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego cz.IV ponowne wykorzystanie informacjiI. Kalfin: Większość danych powinno być przekazywane bezpłatne, albo po niskich kosztach – dostęp publiczny np. w internecie. To da więcej przejrzystości i da możliwość rozwoju MŚP (korzyść szacowana na 100-140 mln € rocznie) Podatnicy płacą za zbieranie tych informacji. Płacenie po raz drugi urzędom i agencjom tworzy pewne znaki zapytania. Tworzenie urzędu nadzoru powoduje dodatkowe obciążenia biurokratyczne. W kwestii zakresu – zastosowano zasadę substytucyjności – każdy rząd sam będzie o nim decydował. Jeżeli chodzi o harmonogram – trzeba ustalić kiedy informacje mają być dostępne. Archiwa powinny być również dostępne np. w bibliotekach publicznych. Dane muszą być zapisane w formacie, który będzie mógł być czytany maszynowo i będzie stwarzać możliwość ponownego wykorzystania informacji.