Zmiana dyrektywy 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego cz.III ponowne wykorzystanie informacjiS. Sedo i Alabart: Problemem w tym temacie jest brak świadomości odnośnie potencjału ponownego wykorzystania informacji. Ważny jest zakres oraz koszty ponownego wykorzystania informacji. Budżet nie musi być ograniczony. Format informacji musi być czytelny dla maszyn. Trzeba opracować odpowiednie bazy danych. Bardzo istotne w przetwarzaniu informacji są władze nadzorujące dane.

A. Valean: Dyrektywa musi przełożyć się na odpowiednie zasoby. Trzeba być ostrożnym w stosowaniu przepisów.

Ponowne wykorzystanie informacji

Ponowne wykorzystanie informacji

 Nie można dopuścić do negatywnych skutków większej dostępności danych osobowych. Należy zapobiegać złemu wykorzystaniu danych osobowych bądź wykorzystaniu przez sektor prywatny danych sektora publicznego.

A. Andersdotter: Nie należy zapominać o ważnym sektorze publicznym jakim jest publiczne radio i telewizja. Z dyrektywy usunięto usługi public service, które są ważnym aspektem.

Przedstawiciel Komisji Europejskiej: To początek propozycji. Upewniamy się, że wytyczne, które wprowadza dyrektywa będą dawały korzyści dla wszystkich stronom.