Zmiana dyrektywy 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego cz.II ponowne wykorzystanie informacjiSprawozdawca: I. Kalfin : Propozycja Komisji zorientowana jest na przyszłość. Będzie miała dobry wpływ na szerszy dostęp do informacji, co będzie miało dobry efekt gospodarczy i zwiększy przejrzystość. Są obawy związane z ochroną danych osobowych. Trzeba się uporać z kwestią kontroli i kosztami w krajach członkowskich. Jest propozycja, by włączyć do dyrektywy biblioteki i archiwa publiczne.

S. Sedo i Alabart: Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego jest kluczowe dla programu Europa 2020. To zagwarantuje większą przejrzystość w administracji. Ważne są zasady takiego wykorzystywania. Co ważne, sprawozdanie koncentruje się na bezpieczeństwie danych osobowych.

A. Andesdotter: Ważna jest kwestia prywatności i kosztów. Dobrze że włączamy biblioteki, ale warto włączyć w to także nadawców publicznych. Kiedyś można było przejrzeć całą telewizją europejską, teraz nie ma takiej możliwości.

Komisja Europejska: Trwają dyskusje w Radzie, więc postulaty Komisji mogą być teraz dobrze wyrażone. Ważne, by prywatność była ważniejsza od udostępnienia danych.

Sprawozdawca: I. Kalfin : Ważne jest wspólne stanowisko całego Parlamentu.