Zmiana dyrektywy 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego cz.I ponowne wykorzystanie informacjiSprawozdawca: I. Kalfin : Są kontrowersje związane z ustalaniem ceny. Potrzebny jest wysiłek władz publicznych. Konieczny jest kompromis. Ważne jest dobre poparcie sprawozdania.

S. Sedo i Alabart: Ważne są opłaty, organy nadzorcze, prawa wyłączne, partnerstwo prywatno-publiczne, czy archiwa publiczne. Wszystkim zależy aby informacje były bardziej dostępne, a ponowne wykorzystanie informacji możliwe.

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Trzeba jasno określić konkretne przypadki, aby nie spowodować zwiększenia kosztów.

A. Andersdotter: Ważne jest użycie otwartego formatu stosowanego przez gminy, MŚP, organizacje non-profit, osoby prywatne. Formaty opatrzone prawami autorskimi powinny być używane tylko w wypadkach, gdzie nie ma możliwości używania formatu otwartego. Nadawcy publiczni nie powinni być usuwani z tej dyrektywy.

Komisja Europejska: Parlament wspiera propozycje Komisji. To wzmacnia stanowisko. Przekonuje niezdecydowanych. Ważne jest powszechne przyjęcie.

Sprawozdawca: I. Kalfin : Należy zmienić komunikacje publiczną. Jeżeli chodzi o nadawców publicznych trzeba to przemyśleć. Im bardziej dostępne są informacje, tym lepiej.